بازیابی فلزات گرانبها

بازیابی فلزات گرانبها از Tailing در صنایع معدنی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. چنین بازیابی به پوشش دهی هزینه های تولید عناصر اصلی کمک کرده و مانع هدر رفت فلزات گرانبها نیز می شود. تکنومینرال با کمک شرکای اروپایی خود، راه حل های مقرون به صرفه و پایداری برای حصول فلرات گرانبها پیشنهاد می نماید.

Recycling precious metals

    خانهخدمات سوالاتتماسارتباط