تامین پمپ API

API یک استاندارد پمپ برای پمپ های گریز از مرکز(سانتریفیوژ) در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است، مخففی برای موسسه نفت آمریکا، یک سازمان است که استانداردهای فنی را برای صنایع نفت و گاز طبیعی توسعه می دهد. API 610 استاندارد پمپ گریز از مرکز است که توسط API ارائه شده است.با توجه به ماهیت تقاضا برای کاربردهای نفت و گاز، API 610 یک استاندارد لزوما سختگیرانه است و پمپ های تولید شده با توجه به استاندارد API 610 همواره هزینه بیشتری را نسبت به تولیداتی که با استانداردهای موسسات هیدرولیک تولید می شوند ، در بر دارد. تکنومینرال ارائه کننده خدمات مشاوره ای و تامین پمپ های API از برند های معتبر تمام اروپایی در بازار ایران می باشد. پمپ های تامین شده طی بازرسی های سخت گیرانه، بر مبنای اسنانداردهای درخواستی کارفرما تست شده و سپس به کشور حمل می شوند.

پمپ API

استاندارد API 610

استاندارد API 610 الزامات پمپ‌های سانتریفیوژ جهت استفاده در پالایشگاه، شرکت‌های پتروشیمی و صنایع فرآورش گاز را بیان می‌کند.

همچنین این استاندارد برای پمپ‌هایی که به صورت معکوس می‌چرخند و به عنوان توربین‌های بازیافت انرژی هیدرولیکی (Hydraulic Power Recovery Turbine) یا HPRT مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز کاربرد دارد.

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

در این استاندارد سه  گروه پمپ معرفی می‌شوند:

 • پمپ‌های پروانه آویزان یا یک‌سر آویخته (Overhung) – سری OH
 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) – سری BB
 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended) – سری VS

برای سایر پمپ‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز بایستی به استاندارد مربوطه مراجعه شود.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های OH

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری OH را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های سری OH

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610 سری OH

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های BB

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری BB را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های سری BB

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610 سری BB

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های VS

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری VS را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های 610 API سری VS

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های 610 API سری VS

مشخصات پمپ‌های سری OH

در این قسمت مشخصات پمپ‌های API 610 سری OH (از OH1 تا OH6) ارائه می‌شود.

پمپ OH1

 • پمپ سانتریفیوژ یک‌سر آویخته تک‌طبقه نوع Foot Mounted
 • این نوع پمپ تمامی الزامات API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH1

پمپ OH2

 • پمپ سانتریفیوژ یک‌سر آویخته تک‌طبقه نوع Centreline Mounted
 • دارای یک محفظه یاتاقان که تمامی نیروهای محور را جذب می‌کند.
 • در این طرح، قطعه نگهدارنده در عقب محفظه یاتاقان (پایه گونیایی) نباید نصب شود.
پمپ API 610 نوع OH2

پمپ OH3

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته با محفظه بیرینگ (یاتاقان) جداگانه
 • تمامی نیروهای پمپ در محفظه بیرینگ مهار می‌شود.
 • پمپ و موتور توسط یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر متصل می‌شوند.
 • مطابق استاندارد، نسبت ارتفاع مرکز جرم پمپ (H) به عرض صفحه نشیمن پمپ نباید بیشتر از 3 باشد.
پمپ API 610 نوع OH3

پمپ OH4

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته
 • پمپ محفظه یاتاقان ندارد و نیروهای پمپ در یاتاقان‌های موتور مهار می‌شود.
 • پمپ و موتور توسط یک کوپلینگ صلب متصل می‌شوند.
 • این نوع پمپ تمامی الزامات استاندارد API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH4

پمپ OH5

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته
 • پمپ محفظه یاتاقان ندارد و نیروهای پمپ در یاتاقان‌های موتور مهار می‌شود.
 • محور پمپ و موتور یکپارچه می‌باشد (Closed Coupled)
 • این نوع پمپ تمامی الزامات استاندارد API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH5

پمپ OH6

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته با سرعت دورانی بالا
 • سرعت چرخش بالای پمپ توسط یک گیربکس افزاینده تأمین می‌شود.
 • کوپلینگ بین گیربکس (جعبه‌دنده) و پمپ وجود ندارد. اما بین گیربکس و موتور یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر وجود دارد.
 • این پمپ‌ها ممکن است به صورت افقی یا عمودی قرار گیرد.

  خانهخدمات سوالاتتماسارتباط