Particle size analyzer

تکنومینرال تامین کننده دستگاه های PSI از شرکت Sympatec آلمان برای صنایه معدنی کشور است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشارره خرید همین امروز با ما تماس بگیرید!

اندازه گیری ذرات Particle size Analyzer

بررسی و آنالیز اندازه ذرات و پتانسیل Zeta در صنعت و مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین کاربردهای آن در زمینه های مختلف باعث ایجاد چالش هایی در درک و تشخیص رفتار مواد در مقیاس نانو شده است. برای تولید و ساخت محصولات مختلف، دانستن اندازه و توزیع ذرات از اطلاعات اولیه و پیشنیاز به شمار می رود و با توجه به اینکه این اطلاعات بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول نهایی تأثیر چشم نوازی دارد، لذا دانستن آن ها بسیار ضروری است.

امروزه ابزارهایی تولید گشته اند که امکان تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات و استفاده از آن ها را فراهم آورده است. از جمله: تجهیزات آنالیز اندازه ذرات. این دستگاه توانایی آنالیز پودرها به صورت پخش شده در یک سوسپانسیون را داراست. لذا آزمایشات کنترل کیفی روتین و معمولی دیگر نمی تواند شرح و توصیف مناسبی از ماده را به پژوهشگر ارائه دهند. اندازه گیری سایز ذرات در مقایسه با نانو و بررسی نوع و تعداد بار روی ذرات بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین پتانسیل ایجاد شده، در برهم کنش ذرات با یکدیگر و در نهایت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که این اندازه گیری ها از جدیدترین روش هایی است که وضعیت پایداری ذرات در محلول ها، سوسپانسیون ها و … را در فرآیند کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات نهایی باز شناسی می نماید و همچنین از تحقیقات فرمولاسیون های جدید در صنعت و شرکت ها و مراکز تحقیقاتی نیز بهره می جوید.

نانو ابزار یکی از مجموعه های پیشرو در صنعت تجهیزات آزمایشگاهی است که نمایندگی انحصاری برای محصولات اندازه گیری اندازه ذرات و پتانسیل زتا را در ایران در اختیار دارد و تیم تخصصی آنان آماده هر گونه خدمات فنی و مهندسی در اندازه گیری سایز ذرات DLS و پتانسیل زتا هستند و در زمینه سرویس و اندازه گیری و آموزش نحوه کارکرد با سایز ذرات و اندازه گیری پتانسیل زتا خدمات ارزنده ای را ارائه می دهد.

    خانهخدمات سوالاتتماسارتباط